De meerwaarde van BSB!

Onze medewerkers zijn opgeleid en ervaren in de beoordeling van arbeidsmiddelen. BSB hanteert een continu proces van bijscholingen en verbeterde product kennis. Nationale en internationale cursussen worden gevolgd om toonaangevend te zijn in expertise op het gebied van productinspectie en beproeving.

Wij hechten veel waarde aan de erkenning van fabrikanten als inspectiedeskundige van hun materialen in de gebruiksfase. Wij beschikken over regelgeving en technische documentatie van norminstituten, door de overheid aangewezen inspectieorganisaties, fabrikanten, opleidingsinstituten etc.

Teneinde de kwaliteit te borgen krijgt ook BSB periodiek controle van de werkzaamheden door onafhankelijke deskundigen. 

Door onze ervaring in zeer uiteenlopende sectoren van de bouw en industrie beschikken wij over een groot referentiekader om arbeidsmiddelen qua gebruik, toepasbaarheid en betrouwbaarheid in uw branche te beoordelen.


Ons bedrijfsproces is geborgd in het ISO-9001 kwaliteitssysteem, VCA* en AMTeK-gecertificeerd. Een hoge graad van automatisering zorgt voor snelle administratieve verwerking en afwikkeling van de uitgevoerde inspecties en werkzaamheden. Inspecties verlopen aan de hand van een speciaal ontwikkeld eigen softwarepakket, waarmee eenduidig elke technische beoordeling kan plaatsvinden en vastgelegd.

Onze middelen zijn beschikbaar om uw materieel te beoordelen:

  • Loadcells (portable gewichtsmeters) van 5 tot 35 ton 
Trekbank 100 ton voor beproeving hijsgereedschappen in onze werkplaats
  • Mobiele trekbank 30 ton voor beproeving hijsgereedschap op uw locatie(s)
  • Elektronische gereedschaptesters en machines volgens NEN3140
  • Diverse andere meetapparatuur en beproevingsopstellingen